Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZASTOSOWANIE PARAMETRÓW ROZPUSZCZALNOŚCI HANSENA DO EKSTRAKCJI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH Z KWIATÓW NAGIETKA

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: 

przeciwutleniacze, etanol, ekstrakcja, parametry rozpuszczalności Hansena, związki fenolowe, kwiaty nagietka.

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu ekstrakcji oraz składu rozpuszczalników użytych w procesie ekstrakcji  kwiatów nagietka (Calendula officinalis) w celu uzyskania informacji o aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu w wyrobach kosmetycznych. Badano różne mieszaniny etanolu z wodą jako efektywne ekstrahenty związków przeciwrodnikowych. Aktywność przeciwrodnikową tak otrzymanych ekstraktów Calendula officinalis wyznaczano dla świeżo pozyskanych ekstraktów na drodze spektrofotometrycznego oznaczania całkowitej zawartości fenoli i flawonoidów oraz stosując metodę kinetyczną, wersję metody z rodnikiem DPPH•.  Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z kwiatów nagietka wyznaczona różnymi metodami w znacznym stopniu zależy od czasu trwania procesu ekstrakcji. Stwierdzono, że początkowa szybkość wygaszania   rodnika DPPH• w obecności ekstraktów z kwiatów otrzymanych w układach zawierających różne mieszaniny wody i etanolu osiąga maksymalną wartość dla ekstraktów otrzymanych w układzie zawierającym tylko etanol. Wynik ten jet zgodny z wynikami oznaczeń całkowitej zawartości związków fenolowych w ekstraktach.

Anna KWAŚNA, Marzena ZYGMANOWSKA, Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii I Analizy Instrumentalnej 
 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje