Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WPŁYW NATŁUSZCZANIA NA WŁAŚCIWOŚCI SKÓR ZWIĄZANE Z KOMFORTEM UŻYTKOWANIA WYROBÓW SKÓRZANYCH

 

 

 

Słowa kluczowe:

skóra, natłuszczanie, właściwości higieniczne, przepuszczalność pary wodnej.

Streszczenie 

Natłuszczanie jest istotnym procesem w wyprawie skór, gdyż wprowadzone do skóry środki natłuszczające w znacznym stopniu wpływają na jej właściwości. Celem badań było określenie wpływu rodzaju środków natłuszczających zastosowanych do natłuszczania na właściwości higieniczne skór. Do natłuszczania zastosowano: środki na bazie tłuszczów naturalnych, syntetycznych oraz środki hydrofobowe. Oznaczono m.in. miękkość skór, czas wnikania kropli wody oraz sorpcję, desorpcję i przepuszczalność pary wodnej.  Stwierdzono, że największą miękkością oraz sorpcją, desorpcją i przepuszczalnością pary wodnej charakteryzują się skóry natłuszczone środkami naturalnymi, a najmniejszą wartością tych parametrów odznaczają się skóry natłuszczone środkami hydrofobowymi. Przeprowadzone badania pokazały również, że rodzaj środka natłuszczającego w istotny sposób wpływa na odporność skór na działanie wody, której miarą jest czas wnikania kropli wody w skórę.
 

Jan ŻARŁOK

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,  Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Katedra Ochrony Środowiska
 

 

 

 

Dodatkowe informacje