Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZASTOSOWANIE MODYFIKATÓW REOLOGII POCHODZENIA ROŚLINNEGO W SZAMPONACH DO WŁOSÓW

 

 

 

Słowa kluczowe: 

modyfikatory reologii, szampony do włosów, właściwości fizykochemiczne.

Streszczenie

Celem pracy było opracowanie receptur szamponów do włosów zawierających substancje pochodzenia roślinnego jako potencjalne modyfikatory reologii. Materiał badawczy stanowiły płynne szampony do włosów wykonane według autorskich receptur zawierające jako modyfikatory reologii agar, będący pochodną alg morskich oraz gumy: arabską, karagenową, ksantanową oraz guar. Analizowano wpływ omawianych dodatków na lepkość dynamiczną mierzoną w różnych warunkach (stała i rosnąca prędkość ścinania) a także ocenę konsystencji szamponów mierzoną poprzez ich siłę adhezji i twardość. Wykazano, że poprzez użycie różnych gum naturalnych możliwe jest modyfikowanie lepkości oraz tekstury (twardość i siła adhezji) produktów myjących do włosów. Zastosowanie gum: ksantanowej, karagenowej i guar w kompozycjach myjących pozwala na otrzymanie kosmetyków o lepkości, umożliwiającej odpowiednie dozowanie z opakowania a następnie ich aplikację. Najwyższą wartością lepkości dynamicznej, twardości oraz siły adhezji charakteryzował się szampon do włosów zawierający w swym składzie gumę ksantanową. Z kolei zastosowanie w prototypach szamponów gumy arabskiej i agaru skutkowało uzyskaniem produktów o niższych wartościach badanych parametrów w stosunku do pozostałych szamponów, co jest korzystne w przypadku specjalistycznych produktów kosmetycznych, wymagających szybkiej aplikacji i efektywnego zmycia z powierzchni włosów. 
 

dr inż. Małgorzata ZIĘBA, dr inż. Emilia KLIMASZEWSKA, dr inż. Marta OGORZAŁEK

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny,Katedra Chemii Zakład Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego  ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom

 

 

 

Dodatkowe informacje