Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STRATEGIA JAKOŚCI W PERSPEKTYWACH BALANCED SCORECARD

Słowa kluczowe: 

strategia, jakość, strategiczna karta wyników, przedsiębiorstwo. 

Streszczenie

W uzyskaniu przewagi konkurencyjnej ważne jest wyróżnianie się na tle konkurencji. Skuteczną strategią jest strategia jakości, która zapewni odpowiedni poziom jakości oferowanych wyrobów i usług. Równocześnie zapewnienie odpowiedniej jakości znajduje odzwierciedlenie w kosztach wytworzenia, co może pozostawać w sprzeczności z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano strategię jakości w systemie zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Zaproponowano zastosowanie controllingu strategicznego w osiąganiu standardów jakości, przy uwzględnieniu innych czynników mających wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. Wykorzystanie Balanced Scorecard pozwoliło na ujęcie celów jakości w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Przełożenie strategii jakości na perspektywy BSC pokazało rolę celów jakościowych dla osiągnięcia celów finansowych przedsiębiorstwa. 

Jadwiga ADAMCZYK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania,  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

 

 

 

Dodatkowe informacje