Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WPŁYW ZAWARTOŚCI SOLI ORAZ METODY OBIERANIA NA WYSTĘPOWANIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS I ENTEROCOCCUS SP. W KREWETKACH POCHODZĄCYCH Z ZALEWY

 

 

 

Słowa kluczowe: 

krewetki, sól, bakterie, solanka. 

Streszczenie

Podczas przetwarzania i stosowania procesów technologicznych wpływających na kształtowanie cech jakościowych może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego produktów drobnoustrojami chorobotwórczymi tj. Salmonella, Staphylococcus aureus czy Clostridium perfringens. Dodatkowo w trakcie obróbki produkty mogą zostać zainfekowane Enterococcus sp., pojawiających się jako wynik braku przestrzegania zasad GHP. Celem badań była ocena wpływu zawartości soli oraz sposobu obierania krewetek (ręcznie lub maszynowo) na występowanie Staphylococcus aureus oraz Enterococcus sp. w krewetkach pochodzących z zalewy.  Stwierdzono brak istotnego związku między procentową zawartością soli w krewetkach  a liczbą Staphylococcus aureus oraz Enterococcus sp. oraz brak związku między sposobem obierania krewetek a występowaniem Staphylococcus aureus. Związek między sposobem obróbki, a występowaniem Enterococcus sp. okazał się umiarkowany i istotny statystycznie. 

Anita KUKUŁOWICZ, Karolina CHRUŚCIŃSKA

Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Zakład Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości 

 

 

 

Dodatkowe informacje