Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

MONITOROWANIE ZMIAN OKSYDACYJNYCH OLIW Z OLIWEK Z WYKORZYSTANIEM SPEKTROSKOPII W ZAKRESIE WIDZIALNYM

 

 

 

Słowa kluczowe: 

oliwa z oliwek, stabilność oksydacyjna, PCA, PLS, karotenoidy, chlorofile, spektroskopia w zakresie widzialnym. 

Streszczenie

Celem pracy było zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w zakresie widzialnym do monitorowania procesu utleniania oliw z oliwek: extra virgin, z wytłoczyn oraz oliwy zawierającej oliwę rafinowaną. Do analizy zamian spektralnych w wyniku utleniania zastosowano metodę analizy głównych składowych (PCA). Analizę regresji metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) zastosowano do zbadania ilościowej zależności między parametrami chemicznymi, liczbą nadtlenkową i kwasową oraz widmami. Stwierdzono, że spektroskopia w zakresie widzialnym może być wykorzystywana do oceny zmian oksydacyjnych oliw z oliwek.

Krzysztof WÓJCICKI, Ewa SIKORSKA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej  

 

 

 

Dodatkowe informacje