Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZASTOSOWANIE METODY STEFANISA I PANAYIOTOU DO OBLICZANIA SKŁADOWYCH HSP DO EKSTRAKCJI ANTYOKSYDANTÓW Z SUSZU LEBIODKI POSPOLITEJ

 

 

 

Słowa kluczowe: 

przeciwutleniacze, susz lebiodki pospolitej, ekstrakcja, parametr rozpuszczalności Hansena, wykres Bagley’a, metoda Stefanis’a i Panayiotou’a.

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było określenie możliwości praktycznego zastosowania opracowanej przez Stefanis’a i Panayiotou’a metody obliczeniowej do wyznaczenia składu rozpuszczalników w celu efektywnej ekstrakcji związków aktywnych obecnych w suszu lebiodki zwyczajnej. Zastosowano oryginalną metodę Stefanis’a i Panayiotou’a do obliczania składowych parametrów rozpuszczalności Hansena (HSP) dla wybranych modelowych związków fenolowych obecnych w tym materiale roślinnym. Obliczone w ten sposób wartości liczbowe parametrów rozpuszczalności dla tych substancji oraz dane dla dwuskładnikowych mieszanin: woda – etanol przedstawiono przy wykorzystaniu wykresu zaproponowanego przez Bagley’a.  W pracy założono, że warunkiem poprawnego doboru mieszaniny ekstrahentów na wykresie zaproponowanym przez Bagley’a jest odległość mniejsza od 5 MPa1/2 pomiędzy mieszaniną rozpuszczalników i ekstrahowanym składnikiem. Na tej podstawie znaleziono optymalny skład stosowanych rozpuszczalników. Wynik ten zweryfikowano dla procesu ekstrakcji związków polifenolowych obecnych w suszu lebiodki zwyczajnej. Doświadczalnie wykazano, że dla suszu lebiodki zwyczajnej  wyznaczony w ten sposób skład ekstrahentu prowadzi do otrzymania ekstraktów o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy fenolowych. 

Daria KACZMAREK, Ryszard ZIELIŃSKI 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

 

 

 

Dodatkowe informacje