Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PODATNOŚĆ NA BIODEGRADACJĘ LIN OTRZYMANYCH Z ODNAWIALNYCH SUROWCÓW W ŚRODOWISKU MORSKIM

 

 

 

Słowa kluczowe: 

biodegradacja, liny, materiały odnawialne, środowisko morskie.

Streszczenie

Celem pracy była ocena podatności lin z otrzymanych z odnawialnych surowców na biodegradację w środowisku morskim. W naturalnej wodzie morskiej inkubowano trzy rodzaje lin: sizalową, konopną i konopno-jutową. Inkubację prowadzono przez trzy lata. Parametry naturalnego środowiska morskiego monitorowano podczas inkubacji lin a ich wpływ na degradację został przedyskutowany. Podatność na biodegradację lin oceniono na podstawie zmian masy i morfologii powierzchni polimeru. Stopień rozkładu lin w środowisku morskim był zależny od rodzaju materiału, warunków środowiskowych i czasu inkubacji. Lina konopno-jutowa okazała się najbardziej podatną na biodegradację w naturalnej wodzie morskiej, w porównaniu do liny sizalowej czy konopnej. 

Aleksandra HEIMOWSKA

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii 

 

 

 

Dodatkowe informacje