Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INFORMACJE

Konferencja TBP2019 „Towaroznawstwo w badaniach i praktyce” „ Commodity Science in Research and Practice” Kraków, 6–8.11.2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze organizują po raz trzeci konferencję pt. „Towaroznawstwo w badaniach i praktyce / Commodity Science in Research and Practice”, będącą kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w 2014 roku podczas 19 Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Towaroznawców i Technologów (IGWT). Konferencja odbędzie się 6–8 listopada 2019 roku w Krakowie na terenie kampusu UEK (Rakowicka 27). Jej zakres tematyczny będzie obejmował ważne i aktualne zagadnienia dotyczące szeroko pojętej jakości wyrobów i usług, z uwzględnieniem aspektów metodologicznych, technologicznych, ekonomicznych, środowiskowych, marketingowych i logistycznych. Serdecznie zapraszamy naukowców i praktyków do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas będzie okazją zarówno do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy ludźmi nauki i biznesu, jak i do rozwoju dotychczasowej oraz nawiązania nowej współpracy. Szczegółowe informacje na temat konferencji zostaną zamieszczone w późniejszym terminie (luty 2019) na stronie: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI TBP2019

− innowacyjność i design w kształtowaniu jakości żywności i wyrobów nieżywnościowych,

− bezpieczeństwo produktów,

− ochrona konsumentów na rynku dóbr konsumpcyjnych,

− zrównoważony rozwój produktów,

− nowatorskie podejście do badań i oceny jakości wyrobów i usług,

− ekonomiczne i marketingowe aspekty jakości,

− opakowanie i logistyka,

− systemy zarządzania w kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa wyrobów oraz usług.

WAŻNE DATY od 1.03.2019 do 30 maja 2019 r.

– rejestracja uczestników oraz zgłaszanie abstraktów do 30 czerwca 2019 roku

– wniesienie obniżonej opłaty konferencyjnej w I terminie do 30 sierpnia 2019 roku

– przesłanie pełnych tekstów publikacji


MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Streszczenia referatów (w j. polskim) będą opublikowane w materiałach konferencyjnych jako „Książka abstraktów”, natomiast pełne teksty referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane jako rozdziały w wieloautorskich tematycznych monografiach.

OPŁATA KONFERENCYJNA I termin (do 30 czerwca 2019): 950 zł (uczestnik); 900 zł (uczestnik, członek PTT); 700 zł (doktorant) II termin (po 30 czerwca 2019, ale nie później niż 30 października 2019): 1 050 zł (uczestnik); 1000 zł (uczestnik, członek PTT); 800 zł (doktorant)
Opłata obejmuje: uczestnictwo w sesjach, 1 publikację, materiały konferencyjne, kolację przywitalną, przerwy kawowe, 2 obiady podczas obrad, uroczystą kolację, program kulturalny
KOMITET ORGANIZACYJNY

Dodatkowe informacje