Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Karolina Wiszumirska: Wymagania prawne dla materiałów i wyrobów z tworzyw polimerowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością

 

 

 

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo opakowań do kontaktu z żywnością, opakowania z tworzyw polimerowych, wymagania prawne, migracja, analiza sensoryczna.

Streszczenie

W artykule zdefiniowano pojęcie „materiałów i wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością” oraz przedstawiono wymagania prawne pozwalające ocenić bezpieczeństwo ich stosowania zarówno podczas przechowywania, przetwarzania i napełniania oraz użytkowania. Wskazano podstawę prawną obowiązującą na poziomie Unii Europejskiej odnoszących się do tego zagadnienia, przede wszystkim skupiono się na trzech aktach prawnych: Rozporządzeniu (WE) 1935/2004, Rozporządzenie (UE) 10/2011 oraz Rozporządzenie (WE) 2023/2006.  Opisano procesy i zjawiska, jakie mogą mieć miejsce w trakcie stosowania i przetwarzania materiałów z tworzyw polimerowych, szczególnie mowa tu o opakowaniach do pakowania i przechowywania żywności. Scharakteryzowano zjawisko migracji globalnej i specyficznej oraz metody badań, charakterystykę płynów modelowych oraz dobór warunków badań. Znaczną uwagę poświęcono ocenie sensorycznej opakowań do kontaktu z żywnością, wskazano wybrane normy opisujące metody i sposób przygotowania prób oraz przeprowadzenia badań. W pracy opisano także możliwość dopuszczenia do kontaktu z żywnością tworzyw polimerowych pochodzących z recyklingu na podstawie Rozporządzenia (WE) 282/2008.  W podsumowaniu wskazano elementy deklaracji zgodności oraz dokumenty uzupełniające przekazywane pomiędzy kolejnymi uczestnikami łańcucha produkcyjnego, towarzyszące obowiązkowo materiałom i wyrobom z tworzyw polimerowych, przeznaczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz obowiązek ustalenia nowej deklaracji, jeśli w materiale lub opakowaniu dokonano zmian, np. drukowanie, laminowanie, obróbka termiczna i inne.

Karolina WISZUMIRSKA 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

 

 

 

 

Dodatkowe informacje