Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Paulina Malinowska: Wpływ zawartości tokoferolu na stabilność oksydacyjną i fizykochemiczną olejków pod prysznic opartych na naturalnych olejach

 

 

 

Słowa kluczowe: 

stabilność oksydacyjna i fizykochemiczna olejków pod prysznic, liczba nadtlenkowa, przeciwutleniacze naturalne i syntetyczne.

Streszczenie

W niniejszej pracy zbadano wpływ 0.1% i 0.02% tokoferolu (Tocomixu L50-IP) oraz 0.02% BHT na stabilność fizykochemiczną i oksydacyjną olejków pod prysznic przechowywanych w temperaturze -5°C, 25°C i 40°C przez 6 miesięcy. Stabilność fizykochemiczną olejków monitorowano wizualnie oraz wyznaczając ich gęstość, natomiast ich stabilność oksydacyjną oceniono oznaczając liczbę nadtlenkową. Badanie wykazało, iż 0.1% Tocomix L50-IP był efektywniejszym przeciwutleniaczem niż 0.02% Tocomix L50-IP i 0.02% BHT we wszystkich warunkach przechowywania. Nie zaobserwowano zmian fizykochemicznych (poza kolorem) w olejkach pod prysznic zawierających 0.04% i 0.2% Tocomixu L50-IP w stosunku do próbki kontrolnej w żadnych warunkach przechowywania. W olejkach pod prysznic zawierających 0.02% BHT, po 60 dniach przechowywania w temperaturze -5°C, pojawił się niewielki osad na dnie butelek. W próbkach olejków zawierających Tocomix L50-IP w obu stężeniach i 0.02% BHT zaobserwowano ciemnienie podczas przechowywania w temperaturze 25°C i 40°C. Nie zaobserwowano znacznych zmian w gęstości olejków pod prysznic. Test wykazał, że Tocomix L50-IP może być stosowany w stężeniu 0.1% i 0.02% zamiast syntetycznego BHT.

Paulina MALINOWSKA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 
 
 

 

 

 

Dodatkowe informacje