Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI JAKO NARZĘDZIE OCENY JAKOŚCI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – PRZEGLĄD LITERATUR

 

 

 

Słowa kluczowe: 

spektroskopia, NIR, FTIR, bliska podczerwień, podstawowa podczerwień, alkohole. 

Streszczenie

Napoje alkoholowe są końcowym wynikiem długiego procesu przemian fizycznych, chemicznych i biologicznych, wcześniej określonego przez kilka powiązanych ze sobą procesów. Każdy etap ich produkcji ma duży wpływ na pożądaną jakość produktu końcowego. Dlatego producenci alkoholu szukają szybkiej i nieniszczącej metody oceny jakości swoich produktów. W ostatnich dziesięcioleciach potencjał spektroskopii wibracyjnej w bliskiej i podstawowej podczerwieni został znacznie zwiększony dzięki licznym zastosowaniom w tej dziedzinie. Ciągłe doskonalenie technologii, oprzyrządowania i metod chemometrycznych pozwala zastąpić tradycyjne metody oznaczeń, które są wolne, kosztochłonne i pracochłonne, nowymi – zautomatyzowanymi technikami spektroskopowymi, zdolnymi do wykonywania pomiarów na miejscu  produkcji i w czasie rzeczywistym, z podobnym poziomem precyzji i dokładności. 

Krzysztof WÓJCICKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

 

 

 

Dodatkowe informacje