Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PUNKT KRAFFTA KATIONOWYCH I AMFOTERYCZNYCH SURFAKTANTÓW W ROZTWORACH WODNYCH

 

 

 

Słowa kluczowe: 

punkt Kraffta surfaktanty kationowe, surfaktanty amfoteryczne. 

Streszczenie

Środki powierzchniowo czynne (surfaktanty) są to struktury chemiczne, które składają się z dwóch głównych części: polarnej grupy głowy i niepolarnego hydrofobowego łańcucha, często nazywanego ogonem surfaktantu. Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących praktyczną przydatność surfaktantów w roztworach wodnych jest punkt Kraffta. Jest to temperatura (lub bardziej precyzyjnie, wąski zakres temperatur), powyżej której rozpuszczalność danego surfaktantu w wodzie gwałtownie wzrasta. Znajomość temperatury Kraffta dowolnego surfaktantu jest wymagana do zaprojektowania wysokiej jakości kompozycji nowych domowych detergentów, szamponów oraz produktów kosmetycznych, w których dany surfaktant może być stosowany jako składnik aktywny. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki naszych badań dotyczących zależności pomiędzy punktem Kraffta kationowych i amfoterycznych surfaktantów w roztworach wodnych i ich strukturą chemiczną. Przeanalizowano dostępne w literaturze empiryczne wartości punktu Kraffta dla wodnych roztworów 50 kationowych i amfoterycznych surfaktantów i skorelowano je z ich strukturą chemiczną. Zapronowano nowy zestaw 24 udziałów grup do obliczania wartości punktu Kraffta dla kationowych i amfoterycznych surfaktantów w roztworach wodnych. Przy ich użyciu obliczono wartość temperatury Kraffta w roztworach wodnych dla 36 kationowych oraz 14 amfoterycznych surfaktantów i tak otrzymane wartości porównano z wartościami doświadczalnymi. Wykazano, że nowo zaproponowany zestaw wartości liczbowych udziałów elementów strukturalnych dla surfaktantów pozwala na prawidłowe oszacowanie wartości temperatury Kraffta dla testowego zbioru danych z maksymalnym błędem 4,4oC oraz średnim błędem kwadratowym 2,5oC dla tych grup surfaktantów w roztworach wodnych.

Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

 

 

 

Dodatkowe informacje