Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ROLA OLEJU CHIA W KSZTAŁTOWANIU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH KOSMETYKÓW DLA SKÓRY ATOPOWEJ

 

 

 

Słowa kluczowe: 

skóra atopowa, emolienty, olej Chia, kosmetyki, jakość. 

Streszczenie

Niewłaściwa pielęgnacja skóry może prowadzić do jej podrażnienia, a nawet pojawienia się chorób skóry lub ich znacznego nasilenia. Takim przykładem jest atopowe zapalenie skóry, które stanowi jeden z ważniejszych i bardzo aktualnych problemów. W Polsce w 2017 r. odnotowano 1–3% zachorowań  i diagnoz atopowego zpalenia skóry u osób dorosłych oraz 20% u dzieci. Cechą wspólną dla wszystkich chorych na atopowe zapalnie skóry jest silny świąd i suchość skóry.Częściowe niwelowanie objawów atopowego zapalenia skóry można uzyskać dzieki jej właściwej pielęgnacji. Dlatego przy tego typu dermatozie niezwykle istotny jest odpowiedni dobór składu formulacji kosmetycznych, w szczególności substancji natłuszczających skórę – emolientów.  W niniejszej pracy analizowano możliwość wykorzystania, jako emolientu, oleju Chia do wytwarzania balsamow do ciała dla skóry atopowej. W tym celu przygotowano serie prototypów balsamów do ciała różniących się stosunkiem masowym oleju Chia do powszechnie stosowanego emolientu – triglicerydu kaprylowo-kaprynowego (8:0; 6:2; 4:4; 2:6; 0:8% mas.). Wszystkie formulacje były zgodne ze standardami dla kosmetyków naturalnych – COSMOS (Cosmetic Organic Standard). Dla opracowanych receptur balsamów do ciała wykonano następujące badania: stabilność, lepkość dynamiczną, granicę płynięcia oraz analizę tekstury. Dokonano także oceny stanu skóry przed i po zastosowaniu balsamów (nawilżenie skóry oraz transepidermalną utratę wody). Uzyskane wyniki badań korelowano z rezulatami otrzymanymi dla wytypowanych rynkowych balsamów. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia oleju Chia do 6%, wartości lepkości, granicy płyniecia, siły adhezji i twardości rosną. Dalsze zwiększenie stężenia oleju Chia prowadzi do spadku badanych parametrów, co przekładać się może na „łatwiejszą” aplikacje na skórę tego typu kosmetyków. Ponadto zaobserwowano, że wzrost stężenia oleju Chia w balsamach prowadzi do znacznego wzrostu nawilżenia skóry oraz spadku transepidermalnej utraty wody.

Emilia KLIMASZEWSKA, Marta OGORZAŁEK, Patrycja DEMBOWSKA

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,  Wydział Materiałoznawstwa,  Technologii i Wzornictwa, Katedra Chemii 

 

 

 

Dodatkowe informacje