Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PAKOWANIA W ZRÓWNOWAŻONYM ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW ŻYWNOŚCI – PRZEGLĄD

 

 

 

 

Streszczenie

Kończące się zasoby naturalne prowadzi globalne gospodarki do zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, w której każdy produkt przechodzi pełen cykl życia. To swoiste zamykanie pętli pozwala ograniczyć zużycie zasobów naturalnych i pozwala w dużej mierze na ich ponowne wykorzystanie m.in. poprzez szeroko pojęty recykling. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie ramowej w sprawie odpadów należy postępować zgodnie z hierarchią odpadów, która na pierwszym miejscu wskazuje ograniczenie wytwarzania odpadów. Ilość odpadów generowanych przez sam sektor produkcji żywności wynosi aż 1/3 całkowitej produkcji, który szacuje się na prawie 1,000 bilion USD oraz około 7% emisji gazów cieplarnianych. Duża część tych odpadów generowana jest w chłodniczych łańcuchach dostaw. Wprowadzanie efektywniejszego zarządzania łańcuchami dostaw oraz opakowań aktywnych i inteligentnych może w dużej mierze przyczynić się do ograniczenia strat żywności. Artykuł prezentuje wybrane metody zarządzania łańcuchami dostaw z uwzględnieniem spożywczych, a w szczególności chłodniczych łańcuchów dostaw. Ponadto przedstawione są aktywne i inteligentne opakowania produktów żywnościowych, które wspomagają procesy logistyczne, wpływają na lepszą identyfikowalność produktów i stanowią wartość dodaną w procesie transportu i magazynowania żywności.

Marta BIEGAŃSKA, Wojciech

KOZAK Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań 

 

 

 

Dodatkowe informacje