Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WYKORZYSTANIE OPTYCZNEJ METODY POMIARU TLENU DO KONTROLI JAKOŚCI I ROZWOJU OPAKOWAŃ NIEPRZEZROCZYSTYCH

 

 

 

Streszczenie

Praca prezentuje optyczną metodę pomiarów ilości tlenu wykorzystującą selektywne wygaszanie fluorescencji oraz jej zastosowanie do oceny jakości opakowań nieprzezroczystych. Przybliżono zasadę działania metody, sposób kalibracji sensorów tlenu, zalety i ograniczenia oraz obszary zastosowań w opakowalnictwie. Dodatkowo w ramach pracy dokonano eksperymentalnego porównania pomiarów ilości tlenu wykonanych metodą fluorescencyjną w opakowaniach przezroczystych i nieprzezroczystych, wykorzystując specjalny adapter inwazyjny i dedykowane igły pomiarowe. Na tej podstawie oceniono przydatność metody optycznej do oceny jakości opakowań nieprzezroczystych, które stanowią znaczny udział opakowań wykorzystywanych w nowoczesnym opakowalnictwie.   

Wojciech KOZAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań 

 

 

 

Dodatkowe informacje