Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OPRACOWANIE SKŁADU I OCENA JAKOŚCI MAŚCI FARMACEUTYCZNYCH Z MOCZNIKEM

 

 

 

Słowa kluczowe:

maści famaceutyczne, mocznik, jakość

Streszczenie

Przeanalizowano wpływ stężenia mocznika na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe maści farmaceutycznych. Opracowano receptury i wytworzono stabilne maści zawierające mocznik w stężeniu: 0; 3; 5; 10 i 15% wag. Stwierdzono, że lepkość dynamiczna maści, przy stałej temperaturze oraz ciśnieniu zmienia się wraz z oddziaływującymi siłami, co pozwala klasyfikować je jako układy nienewtonowskie. Z kolei granica płynięcia badanych maści rośnie wraz ze wzrostem stężenia mocznika w recepturze. Ponadto wielkości te korelują ze zmierzonymi zmianami twardości i siły adhezji oraz rozprowadzalności dla badanych próbek. Odnotowano także wpływ stężenia mocznika na stan skóry po aplikacji maści z jego udziałem. Zastosowanie mocznika w stężeniu 3-5% w badanych maściach powodowało znaczny wzrost nawilżenia skóry w porównaniu z maścią referencyjną, bez udziału mocznika. Modyfikuje on strukturę chemiczną białek, w wyniku czego osłania miejsce wiązania wody, dzięki temu zwiększa jej zawartość w warstwie rogowej naskórka. Wynikiem tego jest także zmniejszenie TEWL (Transepidermal Water Loss). Najmniejszą utratę wody ze skóry odnotowano po aplikacji maści zawierającej 5% mocznika. Z uwagi na te właściwości zastosowanie maści z udziałem 3–5% byłoby korzystne dla skóry suchej i wrażliwej. Natomiast dodatek mocznika w najwyższym zastosowanym w pracy stężeniu (15%) powodował nieznaczny wzrost nawilżenia skóry oraz prowadził do wzrostu transepidermalnej utraty wody w porównaniu maścią referencyjną, bez udziału mocznika. Mocznik w tym przypadku może znaleźć zastosowanie np. w preparatach przeciwtrądzikowych. Istotnym jest także, że po zastosowaniu wszystkich maści zaobserwowano wzrost elastyczności skóry w porównaniu z maścią bez udziału mocznika.

 

Emilia KLIMASZEWSKA

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Katedra Kosmetologii

Małgorzata ZIĘBA, Karolina PAWLIK

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Katedra Nauk o Jakości i Towaroznawstwa

 

 

 

Dodatkowe informacje