Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

DODATEK SURFAKTANTU A WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE SZAMPONÓW

 

 

 

Słowa kluczowe:

szampon, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, właściwości użytkowe, jakość 

Streszczenie

W niniejszej pracy badaniom poddano preparaty do mycia włosów. Opracowano recepturę szamponów oryginalnych i porównano ich właściwości z szamponami rynkowymi. Testowano sześć szamponów – szampony gotowe (3) i szampony samodzielnie wykonane (3). Materiał został tak dobrany, aby można było porównać właściwości preparatów z dodatkiem Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine oraz szamponu, w składzie którego nie zastosowano surfaktantów. Celem badań było ustalenie wpływu surfaktantu, bądź jego braku na jakość testowanych produktów. Oceniono właściwości szamponów biorąc pod uwagę takie parametry jak: pH, lepkość dynamiczna, gęstość pianotwórczość oraz zdolność do obniżenia napięcia powierzchniowego. Przeprowadzone charakterystyki fizykochemiczne pozwoliły na obiektywna ocenę jakości oferowanych preparatów.

Katarzyna WYBIERALSKA, Katarzyna MICHOCKA,  Zuzanna OWCZAREK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

 

 

 

Dodatkowe informacje