Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ocena właściwości tribologicznych kompozycji oleju otrzymanego z odpadowych nasion maliny oraz trioleinianu sorbitanu jako alternatywnej substancji smarowe

 

 

 

Anna MAŁYSA, Marta OGORZAŁEK

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Inżynierii  Chemicznej i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości 

Streszczenie

W artykule przedstawiono ocenę właściwości tribologicznych kompozycji smarowej, której bazą był olej z odpadowych nasion aronii, otrzymany metodą ekstrakcji w obecności nadkrytycznego dwutlenku węgla, natomiast dodatek aktywny stanowił trioleinian sorbitanu. Na podstawie aktualnych doniesień literaturowych i badań własnych przygotowano kompozycje smarowe zawierające stężenia: 1, 2, 3, 4, 5% wag. dodatku. Analizowano wpływ stężenia trioleinianu sorbitanu na opory ruchu oraz zużycie oraz właściwości przeciwzatarciowe otrzymanych środków smarowych. Wykonano dwa rodzaje testów: zatarciowe, z liniowym narostem obciążenia oraz przy stałym obciążeniu (aparat czterokulowy-tester T02). Otrzymane wyniki badań odniesiono do rezultatów otrzymanych dla oleju z nasion aronii oraz oleju rzepakowego. Po testach tribologicznych dokonano analizy topografii powierzchni stalowych kulek poddanych tarciu przy użyciu profilometru optycznego z matrycą 3D. Wykazano, że w testach przy stałym obciążeniu zaproponowane bazy roślinne charakteryzują się większymi zdolnościami do obniżania oporów ruchu i zużycia niż w przypadku oleju z nasion aronii oraz oleju rzepakowego. Natomiast wykazano, że kompozycje zawierające 4 i 5 % dodatku trioleinianu sorbitanu charakteryzowały się najkorzystniejszymi właściwościami przeciwzatarciowymi.

Anna MAŁYSA, Marta OGORZAŁEK

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Inżynierii  Chemicznej i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości 

 

 

 

Dodatkowe informacje