Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH KLEJÓW TERMOTOPLIWYCH

 

 

 

Słowa kluczowe:

klej termotopliwy, opakowania zbiorcze, pudła tekturowe

Streszczenie           

Współczesny przemysł, handel, usługi i związana z nimi logistyka nie mogłyby poprawnie funkcjonować bez właściwych opakowań zbiorczych i transportowych. Najczęściej są do tego celu wykorzystywane pudła wykonane z tektury falistej. Aby mogły spełnić swoją zasadniczą, czyli ochronną funkcję, muszę one być bezpiecznie i pewnie zamknięte. Jest to realizowane w różny sposób, najczęściej z użyciem taśm samoprzylepnych, czasami dodatkowo są stosowane zszywki metalowe. Roz­wią­za­nia te nie są jednak pozbawione wad – taśmy są bardzo podatne na przebicie i prze­cięcie, natomiast zszywki mogą przypadkowo uszkodzić zapakowany produkt, bądź zranić osobę otwierającą opakowania. Wad tych pozbawione jest zamykanie pudeł z wykorzystaniem tzw. klejów termotopliwych bazujących na specjalnie dobranych polimerach termoplastycznych.

Dzięki swoim unikatowym właściwościom pozwalają na szybkie i pewne zam­k­nięcie opakowania, a ich uniwersalne właściwości sprawiają, że mogą być wyko­rzystywane w wielu branżach przemysłu i usług, nie tylko w opakowalnictwie. Niniejsza praca prezentuje rodzaje, zasadę działania, oraz możliwości aplikacyjne klejów termotopliwych, a dodatkowo ocenę jakości użytkowej wybranych pro­du­k­tów dostępnych na rynku.

 

Marta BIEGAŃSKA, Wojciech KOZAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości,

 

 

 

Dodatkowe informacje