Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ROLA OCTU Z PIGWY W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI PŁYNÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH

 

 

 

Słowa kluczowe:

środki czyszcząco-nabłyszczające, ocet z pigwy, czyszczenie

Streszczenie

Jakość produktów chemii gospodarczej zależy od rodzaju użytych skła­d­ników, a także ich właściwego doboru. W pracy zaproponowano wpro­wa­dze­nie octu z pigwy jako składnika nabłyszczającego nowoczesnych ciekłych środków myjących. Skład kompozycji myjących zaprojektowano w oparciu o dane literaturowe i doświadczalne. Analizowano wpływ stężenia octu z pigwy na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe otrzy­ma­nych preparatów. Z przeprowadzonych badań wynika, że wytworzone środki czyszcząco-nabłyszczające z dodatkiem wytypowanego surowca są wysokiej jakości. Charakteryzują się właściwościami użytkowymi porównywalnymi, względ­nie korzystniejszymi, w odniesieniu do tych wytworzonych bez dodatku octu z pigwy oraz ich odpowiedników handlowych.

Anna MAŁYSA1), Monika WŁOSKOWICZ2)

1)Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu,

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa,

Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości

2) Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu

 

 

 

Dodatkowe informacje