Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

POTENCJAŁ LODÓW Z MLEKA KOZIEGO NA POLSKIM RYNKU – BADANIA WSTĘPNE

 

 

 

Słowa kluczowe:

mleko kozie, lody, hydroliza laktozy, akceptacja konsumencka

Streszczenie

W publikacji został przedstawiony krótki wstęp dotyczący rynku produktów z mleka koziego w Polsce, zalety mleka koziego oraz wyniki badań lodów wytworzonych z mleka koziego. Badania przeprowadzono w 2019 roku, mleko pochodziło od kóz rasy białej polskiej uszlachetnionej tzw. kozioł karpacki, rejon wypasu: Lubliniec. Lody zostały wyprodukowane na skalę laboratoryjną z mleka koziego poddanego i niepoddanego hydrolizie laktozy (2 produkty). Hydrolizę laktozy przeprowadzono przy użyciu preparatu Maxilact LG5000, w temperaturze 5°C.

Przedstawiono wyniki badań oceny organoleptycznej (w tym poziomu akceptacji) oraz podstawowych cech charakterystycznych dla lodów, mianowicie ich topliwość i puszystość, a także pomiar konsystencji teksturometrem Brookfield CT3. Zarówno ocena organoleptyczna, jak i pozostałe wyniki badań, wykazały wysoką jakość tych lodów. Lody z mleka poddanego hydrolizie laktozy były słodsze, charakteryzowały się również mniejszą twardością i większą podatnością na topnienie. Puszystość obu rodzajów lodów była na podobnym poziomie. Wyniki badań wskazywały, iż lody z mleka koziego mogą być ciekawą alternatywą dla lodów z mleka krowiego.

Agnieszka PALKA

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości

i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

 

 

 

 

Dodatkowe informacje