Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

TOWAROZNAWCY WE WŁADZACH POLSKICH UCZELNI W KADENCJI 2020 – 2024

 

Politechnika Łódzka

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

Prof. PŁ dr hab. Małgorzata KOSZEWSKA

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem:

Prof. UEK dr hab. inż. Renata SALERNO-KOCHAN

Kierownik Katedry Chemii Ogólnej:

Prof. UEK dr hab. inż. Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA

Kierownik Katedry Metrologii i Analizy Instrumentalnej:

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej CHOCHÓŁ

Kierownik Katedry Mikrobiologii:

Dr hab. Tomasz SAWOSZCZUK

Kierownik Katedry Opakowalnictwa Towarów:

Prof. dr hab. inż. Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ

Kierownik Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów:

Prof. dr hab. inż. Wacław ADAMCZYK

Kierownik Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych:

Prof. UEK dr hab. inż. Renata SALERNO-KOCHAN

Kierownik Katedry Jakości Produktów Żywnościowych:

Prof. UEK dr hab. inż. Michał HALAGARDA

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością:

Prof. UEK dr hab. Joanna DZIADKOWIEC

Kierownik Katedry Zarządzania Procesowego: 

Prof. UEK dr hab. Marek JABŁOŃSKI 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

Prof. dr hab. inż. Anna GLISZCZYŃSKA-ŚWIGŁO

Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości:

Prof. UEP dr hab. Ewa SIKORSKA

Dyrektor studiów w zakresie nauk o jakości:

Dr inż. Mariusz TICHONIUK

Dyrektor Instytutu Zarządzania:

Prof. dr hab. inż. Alina MATUSZAK-FLEJSZMAN

Kierownik Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności:

Prof. UEP dr hab. inż. Wojciech ZMUDZINSKI

Kierownik Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań:

Prof. dr hab. inż. Ryszard CIERPISZEWSKI

Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości:

Prof. UEP dr hab. inż. Krzysztof MELSKI

Kierownik Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej:

Prof. dr hab. inż. Ryszard ZIELIŃSKI

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością:

Prof. dr hab. inż. Alina MATUSZAK-FLEJSZMAN

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

Prof. UMG dr hab. Aleksandra WILCZYŃSKA

Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

Prof. UMG dr hab. Marzenna POPEK

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

Dr inż. Joanna NEWERLY-GUZ

Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii:

Prof. UMG dr hab. Marzenna POPEK

Kierownik Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością:

Prof. dr hab. inż. Piotr PRZYBYŁOWSKI

Kierownik Zakładu Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości:

Prof. UMG dr hab. inż. Przemysław DMOWSKI

Kierownik Zakładu Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji:

Prof. UMG dr hab. inż. Aneta OCIECZEK

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:

Dr inż. Emilia KLIMASZEWSKA

Kierownik Katedry Zarządzania i Jakości Produktu na Wydziale Inżynierii  

        Chemicznej i Towaroznawstwa:

Prof. UTH dr hab. inż. Małgorzata KOWALSKA

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych:

Prof. UWM dr hab. inż. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierownik Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceuty­cz­nych:

Dr hab. inż. Zofia NIZIOŁ-ŁUKASZEWSKA

 

Dodatkowe informacje