Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Frytura posmażalnicza jako surowiec do wytwarzania biodegradowalnych smarów

Frytura posmażalnicza jako surowiec do wytwarzania biodegradowalnych smarów

Słowa kluczowe:

zużyta frytura, zagospodarowanie, smary plastyczne.

Streszczenie
W związku ze znaczną ilością odpadowego surowca, jakim jest frytura posmażalnicza zaproponowano oryginalny kierunek jej zastosowania. Przeprowadzono badania pozwalające na racjonalne wykorzystanie zużytej frytury smażalniczej do produkcji smarów plastycznych. Zaprezentowano rodzaje wytworzonych smarów plastycznych, a także wyniki badań właściwości użytkowych tj: temperatury kroplenia, penetracji przed ugniataniem i po ugniataniu.
Na pierwszym etapie badań wytworzone zostały próbki smarów plastycznych z udziałem zużytej frytury jako bazy olejowej. Podczas opracowywania smarów na tym etapie największe znaczenie przy doborze składników ma ich nietoksyczność oraz poziom biodegradacji. W kolejnym etapie frytura była zastosowana w charakterze bazy mydłotwórczej. Na próbce smaru posiadającej najlepsze właściwości przeprowadzono badania jakościowe pozwalające na ocenę jego przydatności do określonych zastosowań i jednocześnie zużytej frytury smażalniczej jako zamiennika dla przemysłu smarowniczego.

Bronisław BUCZEK, Katarzyna SZPARA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Chemii Ogólnej

 

Dodatkowe informacje