Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w połowie października 2014 roku oddajemy do rąk Państwa naszych czytelników czterdziesty pierwszy numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Właśnie minęło 10 lat od chwili publikacji pierwszego numeru naszego czasopisma. Przez te lata czasopismo nasze ugruntowało sobie znaczące miejsce w środowisku polskich towaroznawców, stając się liczącym się forum wymiany poglądów dotyczących głównie kształtowania i oceny jakości wyrobów i usług. Do tej pory opublikowaliśmy około 450 artykułów ze wszystkich obszarów nauk o jakości. Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na nowej stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl.Serię 13 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwiera praca Gruszewskiegoi współpracowników dotycząca promieniowania jonizującego oraz jego wpływu na modyfikację właściwości materiałów opakowaniowych. W pracy przedstawiono unikatowe cechy radiacyjnej obróbki materiałów oraz wyjaśniono istotę zjawisk zachodzących w polimerach pod wpływem promieniowania takich jak procesy sieciowania i degradacji. Omówiono także procesy postradiacyjne oraz efekt ochronny niektórych dodatków.Kolejna praca dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa opakowań stosowanych do produkcji żywności. Lisińska-Kuśnierz prezentuje wyniki badań na ten temat przeprowadzonych wśród konsumentów w podeszłym wieku. Przeprowadzone badania miały na celu określenie ważności dla konsumentów różnych cech opakowań, które są związane z bezpieczeństwem zdrowia konsumentów.Ocena preferencji zakupowych napojów funkcjonalnych przez konsumentów stanowi treść artykułu Staniewskiej i Jakubowskiej. Autorki przeprowadziły badania ankietowe wśród osób prowadzących aktywny tryb życia. Ankietowani stwierdzają, że ta grupa napojów pozwala im na:uzupełnienie deficytu elektrolitów traconych wraz z potem podczas intensywnego wysiłku fizycznego, zwiększenie wydajności organizmu oraz uzupełnienie węglowodanów.Porównanie popularnych białych i czerwonych win dostępnych na polskim rynku stanowi przedmiot badań Garbowskiej i współautorów. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości związków fenolowych ogółem, alkoholu etylowego, cukrów ogółem, sacharozy, dwutlenku siarkii chlorków w winach. Stwierdzono, że zawartość cukrów (w tym sacharozy) nie miała wpływu na rodzaj badanego wina. Zaobserwowano przypadki przekroczenia zawartości dwutlenku siarkiw badanych winach. W badaniach sensorycznych najgorszej został oceniony smak badanych winprzy dobrej ocenie większości innych wyróżników sensorycznych.Problem bezpieczeństwa zdrowotnego pasteryzowanych soków owocowych stanowi przedmiotpracy Syguły-Cholewińskiej i Kosidłowskiego. Bakterie Alicyclobacillus rowijają się szczególniedobrze w środowisku kwaśnym, a ze względu na swoją termooporność przeżywają proces pasteryzacji. Dlatego istotne jest opracowanie szybkiej procedura wykrywania tych bakterii w sokach owocowych. W artykule przedstawiono wyniki licznych badań zmierzających do opracowania metodyki wykrywania tych bakterii w soku jabłkowym i pomarańczowym.W kolejnej pracy Derewiaka i współautorzy dokonują charakterystyki produktów wzbogaca-nych w fitosterole i fitostanole. Są to substancje, którym przypisuje się zmniejszanie poziom ucholesterolu we krwi oraz obniżenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. W pracy omówiono także regulacje prawne odnośnie do znakowania oraz wprowadzania produktów wzbogaconych w fitosterole do obrotu na rynkach Unii Europejskiej. Ponadto opisano artykuły spożywcze wzbogacone fitosterolami dostępne na rynku warszawskim.Tematyka bezpieczeństwa zdrowotnego żywności kontynuowana jest także w pracy Michalaki współautorów. Autorzy przedstawiają wyniki badań zawartości akrylamidu w wybranych grupach produktów spożywczych. Akrylamid powstaje w wyniku termicznej obróbki żywności w reakcji Mailarda, a jego obecność w produktach spożywczych powinna być monitorowana ze względu najego właściwości genotoksyczne, neurotoksyczne i kancerogenne. Autory podają, że spośród badanych produktów rynkowych stwierdzono przekroczenia zalecanej przez Komisję Unii Europejskiej zawartości akrylamidu w próbkach pieczywa chrupkiego i płatkach zbożowych.Ocena jakości wysokogatunkowych wyrobów wędliniarskich: polędwic wędzonych i parzonych dostępnych na krakowskim rynku stanowi przedmiot badań Kosowskiej i współautorów.Przeprowadzono badania chemiczne, pomiary barwy oraz badania sensoryczne. W wyniku analizy danych doświadczalnych z wykorzystaniem metody analizy głównych składowych (PCA) i analizy skupień Autorzy podzielili obecne na rynku produkty pod kątem smakowitości na 4 grupy.Kolejne dwie prace dotyczą zagadnienia możliwości wykorzystania odpadów jako wysokiej jakości surowców do wytwarzania produktów. Przedmiotem badań pierwszej z tych prac jest mikrosfera, która stanowi odpad powstający w procesie spalania węgla i wykazuje doskonałe właściwości ścierające jednak posiada szarą barwę, co dyskwalifikuje jej zastosowanie w produktach kosmetycznych. W pracySwat i Zieliński przedstawiają wyniki pomiarów zmian parametrów barwy tego surowca w trakcie procesu wybielania właściwościach ciernych. Tak wybielona mikrosfera może zdaniem autorów stanowić potencjalny surowiec do wytwarzania preparatów kosmetycznych zdolnych do ścierania zrogowaciałego naskórka.W drugiej z tych prac Buczek i Szpara przedstawiają możliwości zastosowania surowca odpadowego, jaki stanowi frytura posmażalnicza do wytwarzania biodegradowalnych smarów. Wykazano praktyczną przydatność otrzymanych smarów plastycznych do określonych zastosowań, a tym samym dużą przydatność zużytej frytury smażalniczej jako zamiennika dla przemysłu smarowniczego.Kolejne trzy prace dotyczą zagadnienia jakości surowców i produktów kosmetycznych.W pierwszej z nich Kotlarska i współautorzy przedstawiają wyniki badań możliwości zastosowania ekstraktów z suszonych owoców jagodowych w preparatach kosmetycznych. Na podstawie badań aplikacyjnych stwierdzono, że obecność tych ekstraktów w recepturach emulsji kosmetycznych wpływa na poprawę stopnia nawilżenia lub natłuszczenia skóry.W drugiej pracy z tego cyklu Małysa i współautorzy przedstawiają wyniki badań własnych do-tyczące możliwości zastosowanie masła karite w kremach do pielęgnacji stóp, wpływ stężenia masła shea na właściwości fizykochemiczne i użytkowe otrzymanych emulsji. Doświadczalnie wykazano, że dodatek masła shea do kremów w stężeniach 1% i 2% pozwala uzyskać: lepkość,właściwości nawilżające i sensoryczne porównywalne z produktem handlowym oraz lepsze w stosunku do preparatu bez tego dodatku.Obecne wydanie naszego czasopisma kończy praca Malinowskiej i Kamczyckiej dotycząca nowoczesnych dermokosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku różowatego. Autorzy podkreślają, że deklarowany przez producentów skład jakościowy INCI dermokosmetyków nie wskazuje, jakie jest stężenie poszczególnych składników w produkcie, a pozwala jedynie na potwierdzenie obecności w recepturze surowców mających korzystny wpływ na skórę.Czterdziesty pierwszy numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej wspomnienie o dr inż. Beacie Kubik, omówienie przebiegu Sympozjum nt.„Techniki radiacyjne w przetwórstwie tworzyw sztucznych”, jakie odbyło się w Instytucie Chemiii Techniki Jądrowej Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych w Warszawie 16–17 czerwca2014 roku oraz zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Towaroznawczej z serii„Current Trends in Commodity Science”, która odbędzie się 22–25 czerwca 2015 roku w Poznaniuoraz w Dolsku. Konferencja ta wpisuje się w obchody 65-lecia prowadzenia studiów na kierunku towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor TPJProf. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje