Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

UNIKATOWE CECHY RADIACYJNEJ MODYFIKACJI MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH

UNIKATOWE CECHY RADIACYJNEJ MODYFIKACJI MATERIALÓW
OPAKOWANIOWYCH

Słowa kluczowe:

materiały opakowaniowe, radiacyjna modyfikacja,
sterylizacja, polimery, żywność.

Streszczenie:
Promieniowanie jonizujące na skalę przemysłową wykorzystuje się do zimnego wyjaławiania i dekontaminacji: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, przeszczepów i implantów tkankowych, podłoży do hodowli tkanek, farmaceutyków i kosmetyków, ziół, przypraw ziołowych oraz żywności. Opakowania stanowią integralną część technologii i podobnie jak sam wyrób muszą być odporne radiacyjnie. W artykule zwrócono uwagę na unikatowe cechy radiacyjnej obróbki materiałów, które decydują o tym, że jej zastosowanie może być uzasad
nione ze względów ekonomicznych nawet przy wykorzystaniu stosunkowo kosztownych instalacji radiacyjnych. Podkreślono statystyczny charakter zjawisk radiacyjnych i wynikającą stąd różnicę między zjawiskami fotochemicznymi i radiacyjnymi. Krótko scharakteryzowano również źródła promieniowania jonizującego. Wyjaśniono ponadto istotę zjawisk zachodzą cych pod wpływem promieniowania w polimerach (sieciowania i degradacji, włącznie z procesami postradiacyjnymi oraz efektem ochronnym niektórych dodatków).

 

Wojciech GŁUSZEWSKI, Krystyna CIEŚLA, Zbigniew ZIMEK
Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Hieronim KUBERA
Politechnika Warszawska w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji

Dodatkowe informacje