Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

BEZPIECZEŃSTWO OPAKOWAŃ STOSOWANYCH DO PAKOWANIA ŻYWNOŚCI W OCENIE KONSUMENTÓW W PODESZŁYM WIEKU

BEZPIECZEŃSTWO OPAKOWAŃ STOSOWANYCH DO PAKOWANIA
ŻYWNOŚCI W OCENIE KONSUMENTÓW W PODESZŁYM WIEKU

Słowa kluczowe:

żywność, bezpieczeństwo opakowań, konsumenci
w podeszłym wieku.

Streszczenie
Jedną z istotniejszych determinant rozwoju branży opakowań do żywności są oczekiwania ich użytkowników oraz konsumentów pakowanych produktów. Dlatego prowadzone są badania dotyczące oczekiwań konsumentów oraz zakresu akceptacji nowych wersji opakowań wprowadzanych na rynek. Celem podjętych badań było poznanie postrzegania przez konsumentów w podeszłym wieku problemu bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia bezpieczeństwa opakowań do nich stosowanych. Ponadto zamierzeniem badawczym było określenie ważności dla konsumentów poszczególnych cech opakowań związanych z bezpieczeństwem zdrowia konsumentów. Istotnym elementem badań było także poznanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa występujących na rynku krajowym opakowań do żywności. Zaprezentowane w pracy wyniki badań pozwoliły na wskazanie, jak istotne są badania prowadzone wśród konsumentów seniorów, segmentu konsumentów znacząco wzrastającego w naszym kraju.

Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Opakowalnictwa Towarów

Dodatkowe informacje