Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA POPULARNYCH WIN BIAŁYCH I CZERWONYCH

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA POPULARNYCH WIN BIAŁYCH I CZERWONYCH

Słowa kluczowe:

popularne wina, związki fenolowe, jakość win,
ocena organoleptyczna

Streszczenie
Celem badań było porównanie zawartości: związków fenolowych ogółem, alkoholu etylowego, cukrów ogółem, sacharozy, dwutlenku siarki i chlorków w popularnych winach białych i czerwonych dostępnych na rynku krajowym oraz ich kwasowości ogólnej i gęstości. Przeprowadzono także ocenę organoleptyczną win w skali 20-punktowej.
Średnie stężenie związków polifenolowych ogółem dla wszystkich analizowanych typów win czerwonych wyniosło 1207 mg/dm 3 i różniło się istotnie statystycznie (p ≤ 0,05) od oznaczonego w winach białych (178 mg/dm 3 ). Wina czerwone i białe różniły się także kwasowością ogólną oraz zawartością dwutlenku siarki, przy znacznych przekroczeniach dopuszczalnych stężeń dwutlenku siarki w winach białych. Zawartość cukrów ogółem w badanych winach w większości przypadków nie miała związku z deklarowanym rodzajem wina: wytrawne, półwytrawne, półsłodkie. We wszystkich winach stwierdzono obecność sacharozy. Większość badanych win uzyskała ocenę organoleptyczną dobrą. Najlepiej ocenionym wyróżnikiem była klarowność i barwa, najsłabiej smak.

Bożena GARBOWSKA, Jolanta WIECZOREK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
Renata CICHOCKA, Zbigniew WIECZOREK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Fizyki i Biofizyki

Dodatkowe informacje