Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Aleksandra Wilczyńska: Ocena jakości miodu manuka w odniesieniu do polskich standardów.

OCENA JAKOŚCI MIODU MANUKA W ODNIESIENIU DO POLSKICH STANDARDÓW

Słowa kluczowe:
miód manuka, parametry fizykochemiczne, ocena jakości.

Streszczenie:
Celem niniejszej pracy była ocena cech organoleptycznych oraz wybranych parametrów fizykochemicznych miodów manuka dostępnych na rynku polskim i porównanie ich z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Ocenie poddano 4 rodzaje miodów manuka, różniące się między sobą zawartością metyloglioksalu (MGO), oznaczone jako MGO 100, 250, 400 i 550, zawierające odpowiednio minimum 100, 250, 400 i 550 mg metyloglioksalu w 1 kg. Badania wykazały, iż wartości większości parametrów fizykochemicznych miodów manuka mieszczą się w granicach określonych w Rozporzadzeniu MRiRW dla polskich miodów odmianowych, jedynie zawartość sacharozy oraz zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie przekraczają normy. Zawartość MGO wpływa istotnie na większość parametrów fizykochemicznych miodów manuka. Jakość tych miodów można uznać za zadowalającą.

Aleksandra WILCZYŃSKA
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Dodatkowe informacje