Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Agata Matarazzo, Agata Giuseppa Mazzaglia, Maria Teresa Clasadonte, Giuseppe Vaccarella: Strategia wartości działań demokratycznych wspierających zrównoważony rozwój i zielone miejsca pracy.

STRATEGIA WARTOŚCI DZIAŁAŃ DEMOKRATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ZIELONE MIEJSCA PRACY.

Słowa kluczowe:
zielone miejsca pracy,  strategia wartości demokratycznych, zasoby ludzkie, wskaźniki ekologiczne.

Streszczenie:
Ekostrategia wywodzi się z jednego z sektorów, który w czasach głębokiego kryzysu, ożywia rynek pracy. Sektor ten jest nazywany zielonymi miejscami pracy, czyli są to wszystkie zawody związane ze zrównoważonym rozwojem. W ekostrategii stosuje się innowacyjne metody, zgodnie z kryteriami, które szanują środowisko naturalne w celu poprawy samopoczucia i jakości życia oraz wzmocnienia zasobów ludzkich w sektorze ekologicznym. Poczynając od bioenergii poprzez biokonstrukcje, sukces zielonych miejsc pracy jest nie tylko owocem zaangażowania technicznego, ale także wynikiem doświadczeń, wiedzy i kompetencji. Niniejsza praca ma na celu zidentyfikowanie kryteriów ekologicznych, których zastosowanie pozwala na utrzymanie wysokiej jakości środowiska przy jednoczesnym zmniejszaniu marnotrawstwa zasobów i obciążeń środowiskowych (ogrzewanie środowiska, odpadów, emisji zanieczyszczeń itp.), dzięki optymalizacji wykorzystania przestrzeni i zasobów oraz gwarancji wysokiego poziomu profesjonalizmu kapitału ludzkiego pracującego w sektorze zielonych miejsc pracy. Ekologiczne kryteria demokracji można podzielić na różne kategorie: jakość wykorzystywanych zasobów, kompetencje w pracy, koszty działań interwencyjnych, korzyści i zalety, wpływ na środowisko, efektywność, użyteczność i sprawiedliwość społeczna; są one analizowane za pomocą metod analizy wielokryterialnej decyzji, które mają najlepsze zastosowanie do tego celu. Uzyskana w ten sposób ekowartość wyraża poziom zrównoważonego rozwoju oraz zgodność otrzymanych wyników i użytych różnych zasobów (ludzkich i nie tylko) w innowacyjny i oryginalny sposób i może być wprowadzona do procesu certyfikacji, na którym oparte są główne międzynarodowe standardy dotyczące jakości.

dAgata MATARAZZO1), Agata Giuseppa MAZZAGLIA2), Maria Teresa CLASADONTE1), Giuseppe VACCARELLA3)
1 Uniwersytet w Katanii, Wydział Ekonomii i Biznesu, Włochy
2) Demokratyczna sprawiedliwość AGM, Belpasso, Włochy
3) Zakład matematyki ekonomicznej i finansowej, Avola, Włochy

Dodatkowe informacje