Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Iwona Rypińska, Marta Biegańska: Jakościowe i ekologiczne aspekty wykorzystania odpadów przemysłowych pochodzenia roślinnego

JAKOŚCIOWE I EKOLOGICZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO.

Słowa kluczowe:
adsorpcja, wytłoki owocowe, kora, odpady.

Streszczenie:
Odpady są zagrożeniem dla wszystkich komponentów środowiska, powierzchni ziemi, hydrosfery, biosfery i atmosfery. Zagrożenia te występują we wszystkich fazach gospodarki odpadami, tj. w czasie ich wytwarzania, gromadzenia, transportu, utylizacji i unieszkodliwiania, jak również w czasie ich składowania. Spełnienie tych wymagań zależy od wielu różnych czynników m.in. od warunków technicznych, technologicznych, ekonomicznych. Dlatego racjonalna gospodarka odpadami należy do priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Odpady z drewna wykorzystywane są we wtórnym obiegu, ich większość poddawana jest odzyskowi w postaci odzysku energii. Jednak najbardziej racjonalne uznaje się zastosowanie drewna poużytkowego powstającego w wyniku segregacji, oczyszczania i rozdrabniania drzewnych odpadów poużytkowych. Natomiast odpady owocowe w wielu krajach wykorzystywane są do produkcji spirytusu, gdyż zawarty w wytłokach cukier doskonale nadaje się do przetwarzania go na alkohol. Mogą również być cennym surowcem winiarskim (wytłoki z czarnej porzeczki) oraz mogą być stosowane do produkcji naturalnych barwników dla przemysłu spożywczego.

Iwona RYPIŃSKA, Marta BIEGAŃSKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

Dodatkowe informacje