Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Monika Swat, Ryszard Zieliński: Aktywność przeciwrodnikowa wybranych soków owocowych na rynku wielkopolskim rynku

AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWA WYBRANYCH SOKÓW OWOCOWYCH NA RYNKU WIELKOPOLSKIM.

Słowa kluczowe:
aktywność przeciwrodnikowa, przeciwutleniacze, związki fenolowe, DPPH, soki owocowe.

Streszczenie:
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia aktywności przeciwrodnikowej handlowych soków owocowych dostępnych na wielkopolskim rynku. Badaniom poddano 6 soków owocowych takich jak sok jabłkowy (SJ), pomarańczowy (SP), z białego grejpfruta (SBG), zielonego grejpfruta (SZG), czerwonego grejpfruta (SCG) oraz multiwitaminowy (SM). W badanych sokach oznaczono całkowitą zawartość związków polifenolowych metodą FolinaCiocalteu oraz oznaczono aktywność przeciwrodniikową soków przy użyciu kinetycznej wersji kolorymetrycznej metody z zastosowaniem rodnika DPPH. Stwierdzono, że w każdym przypadku początkowa szybkość procesu wygaszania tego rodnika jest proporcjonalna do wielkości próbki badanego soku. Wykazano, że dla badanych soków owocowych aktywność przeciwrodnikowa maleje w następującej kolejności: SBG > SP > SCG > SZG > SJ > SM. Stwierdzono, że dla większości badanych soków aktywność przeciwrodnikowa dobrze koreluje z całkowitą zawartością związków polifenolowych.

Monika SWAT, Ryszard ZIELIŃSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

Dodatkowe informacje