Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Małgorzata Wiśniewska, Eugenia Czernyszewicz: Agroterroryzm i jego konsekwencje.

AGROTERRORYZM I JEGO KONSEKWENCJE.

Słowa kluczowe:
agroterroryzm, żywność, konsekwencje.

Streszczenie:
Celem artykułu jest zaprezentowanie pojęcia i konsekwencji dotyczących agroterroryzmu. Po uwagę wzięto skutki ekonomiczne i społeczne. Badania dotyczą przypadków na przestrzeni lat 1950-2012. Stwierdzono, że skutki mogą mieć charakter bezpośredni i pośredni, w tym ekonomiczny i społeczny. Mają zasięg lokalny, krajowy i globalny. Dotyczą one rolników, konsumentów, producentów, urzędów zajmujących się żywnością, rządów, a także szeroko rozumianego społeczeństwa.

Małgorzata WIŚNIEWSKA
Uniwersytet Gdański,
Wydział Zarządzania
Eugenia CZERNYSZEWICZ
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dodatkowe informacje