Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Janusz Ząbek: Praktyczna realizacja wymagań GHP, GMP i HACCP w domowej produkcji żywności. Analiza na przykładzie wybranej gminy.

PRAKTYCZNA REALIZACJA WYMAGAŃ GHP, GMP I HACCP W DOMOWEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. ANALIZA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ GMINY.

Słowa kluczowe:
jakość, domowa produkcja, bezpieczeństwo żywności.

Streszczenie:
W artykule zostały zaprezentowane warunki produkcji żywności z surowca uzyskanego z uboju trzody chlewnej metodą gospodarczą. Dokonując oceny sytuacji w wybranej gminie, autor zwrócił uwagę, że mocno ukorzeniona w tradycji wytwórczość ma jednocześnie silne podwaliny biznesowe i w każdej chwili, przy niewielkich korektach organizacyjnych może się stać źródłem wysoko cenionej i opłacalnej działalności gospodarczej. Ponadto w badanej gminie znaczny procent wieprzowego żywca rzeźnego, również z przyczyn ekonomicznych, żywiony jest paszą naturalną, uzyskaną z hodowli odpowiednich roślin, co stanowi przesłankę do uruchomienia przy niewielkich nakładach organizacyjnych i finansowych ekologicznej produkcji. Niniejsza publikacja potwierdza także znaczący udział domowych wyrobów wieprzowych w ogólnej produkcji. W skali kraju oraz województwa, do którego należy badana gmina, ponad 20% produktów wieprzowych uzyskanych jest metodą gospodarczą. W badanej gminie udział ten wynosi 34,07%. Należy podkreślić, że wymagania dotyczące jakości produkowanej żywności, sankcjonowane obowiązującymi przepisami podczas realizacji określonych procesów wytwórczych są w znacznej mierze spełniane. Ocena przeprowadzona przez autora wskazuje na wysoki, 58,6% stopień spełnienia wymagań prawnych bezpieczeństwa produkcji. Dlatego porównując tę ocenę z wynikami niektórych badań, w których analizuje się zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym, czyli w organizacjach pod każdym względem przygotowanych do postępowania z żywnością, można się przekonać, jak silne fundamenty dla regulacji prawnych stanowi wielopokoleniowe doświadczenie.

Janusz ZĄBEK
Niezależny audytor i konsultant ISO 9001:2008 oraz innych systemów zarządzania

Dodatkowe informacje