Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Joanna K. Banach, Ryszard Żywica, Iwona U. Zadroga, Katarzyna Staniewska: Prognozowanie zawartości oleju słonecznikowego w miksach tłuszczowych na podstawie właściwości elektrycznych.

STRATEGIA WARTOŚCI DZIAŁAŃ DEMOKRATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ZIELONE MIEJSCA PRACY.

Słowa kluczowe:
zielone miejsca pracy, strategia wartości demokratycznych, zasoby ludzkie, wskaźniki ekologiczne.

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki w zakresie samooceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy wynikające z niewłaściwego wyposażenia lub technicznej organizacji stanowiska pracy. Przedstawiono rozkład zmiennych związanych z techniczną organizacją stanowiska pracy, tj. oświetlenia i temperatury. Następnie zbadano, czy otoczenie pracy respondentów wpływa na możliwość pełnej koncentracji na wykonywaniu obowiązków służbowych. Zbadano także możliwość wystąpienia problemów ze wzrokiem oraz dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego jako zagrożeń wynikających z niewłaściwej z punktu widzenia ergonomii organizacji stanowiska pracy. Czynniki te przeanalizowano w zależności od działu, w którym zatrudnieni są pracownicy wiedzy.

Małgorzata LOTKO
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wydział Ekonomiczny
Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości

Dodatkowe informacje