Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Zuzanna Hawrylianka, Henryk Szymusiak, Ryszard Zieliński: Aktywność przeciwrodnikowa mieszanek ziołowych o właściwościach uspokajających.

AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWA MIESZANEK ZIOŁOWYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH USPOKAJAJĄCYCH.

Słowa kluczowe:
aktywność przeciwrodnikowa, mieszanki ziołowe właściwości uspokajające, związki fenolowe DPPH, napary.

Streszczenie:
W niniejszej pracy omówiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia ak-tywności przeciwrodnikowej handlowych mieszanek ziołowych o właściwościach uspokajających. Badania aktywności przeciwrodnikowej naparów mieszanin ziołowych przeprowadzono spektrofotometrycznie z zastosowaniem kinetycznej metody z udziałem rodnika DPPH. Określono wpływ czasu trwania procesu przygotowanywania naparu na aktywność otrzymywanych naparów. Wykazano, że aktywność przeciwrodnikowa każdego z otrzymanych naparów jest rosnąca funkcją czasu naparzania. Zaobserwowano wpływ składu surowcowego mieszanek ziołowych na ich właściwości przeciwrodnikowe otrzymywanych naparów. Stwierdzono nieliniową korelację pomiędzy aktywnością przeciwutleniającą naparów i całkowitą zawartością związków polifenolowych.

Zuzanna HAWRYLIANKA, Henryk SZYMUSIAK, Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

Dodatkowe informacje