Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Anna Platta, Sandra Lipniacka, Waldemar Żyngiel, Tomasz Owczarek: Oczekiwania młodych konsumentów wobec suplementów diety

OCZEKIWANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW WOBEC SUPLEMENTÓW DIETY.

Słowa kluczowe:
suplementy diety, młodzi konsumenci, decyzje prozakupowe, wpływ na zdrowie.

Streszczenie:
Celem badań była ocena wiedzy młodych, aktywnych zawodowo konsumentów na temat dostępnych na rynku suplementów diety oraz zagrożeń wynikających z ich spożywania. Ba danie empiryczne zostało zrealizowane w 2012 roku w grupie 100 losowo wybranych kobiet i mężczyzn w wieku od 19 do 30 lat. Wszystkie badane osoby posiadały wykształcenie wyż sze lub średnie i stosowały suplementację. Do analizy statystycznej wyników badań zastoso wano test zgodności χ2, porównując uzyskane rozkłady odpowiedzi z rozkładem jednostaj nym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że osoby młode aktywne zawodowo stosują suplementy diety przede wszystkim w celu zwiększenia odporności organizmu, po prawy koncentracji oraz z uwagi na dbałość o wygląd zewnętrzny i sposób żywienia. Istnienie statystycznie istotnych różnic pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi odpowiedziami na zadawane pytania wskazuje na znaczną wiedzę badanych osób na temat dostępnych na rynku suplementów diety oraz zagrożeń wynikających z ich stosowania.

Anna PLATTA1, Sandra LIPNIACKA1, Waldemar ŻYNGIEL1, Tomasz OWCZAREK2
1 Akademia Morska w Gdyni
2 Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Dodatkowe informacje