Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Magdalena Olejniczak: Interpretacja oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przez polskie gospodynie domowe

INTERPRETACJA OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH PRZEZ POLSKIE GOSPODYNIE DOMOWE.

Słowa kluczowe:
oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, proces zakupowy, zachowania konsumentów.

Streszczenie:
Znakowanie produktów spożywczych oświadczeniami żywieniowymi oraz zdrowotnymi, będące przejawem wzrostu zainteresowania konsumentów zdrowiem, staje się coraz bardziej powszechne w działaniach przedsiębiorstw. Podstawowym problemem, jak wskazuje literatura, jest niski stopień zrozumienia oświadczeń przez odbiorców/konsumentów oraz nierozpoznany ich wpływ na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. W artykule podjęto próbę określenia stopnia zrozumienia i interpretacji oświadczeń żywieniowych i zdro wotnych polskich gospodyń domowych.

Magdalena OLEJNICZAK
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Finansów i Bankowości
Katedra Organizacji i Zarządzania

Dodatkowe informacje