Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Maria Śmiechowska, Paulina Podgórniak: Ocena jakości jaj pochodzących od kur w systemie chowu klatkowego i ekologicznego

OCENA JAKOŚCI JAJ POCHODZĄCYCH OD KUR W SYSTEMIE CHOWU KLATKOWEGO I EKOLOGICZNEGO.

Słowa kluczowe:
jaja kurze, chów klatkowy i ekologiczny, ocena jakości jaj.

Streszczenie:
W niniejszej pracy podjęto badania, których celem było porównanie jakości jaj pochodzą cych od kur z chowu klatkowego i ekologicznego. Wśród badanych jaj pochodzących z chowu konwencjonalnego 55% jaj zaklasyfikowano jako jaja klasy A. Wśród jaj ekologicznych do minowały jaja klasy A – 75%, z czego 40% to jaja „Ekstra świeże”. Badane jaja różniły się masą oraz udziałem procentowym poszczególnych składników. Średnia kwasowość czynna żółtka i białka badanych jaj pochodzących od kur hodowanych metodą wolnowybiegową wynosiła odpowiednio pH = 6,45 i pH = 9,03, natomiast jaj pozy skiwanych w hodowli konwencjonalnej, odpowiednio pH = 6,85 i pH = 8,9. Przeprowadzona analiza statystyczna (p = 0,05) wykazała istotny wpływ sposobu chowu kur, tym samym sposobu karmienia, na indeks żółtka oraz kształt jaja. Badane jaja różniły się masą oraz udziałem procentowym poszczególnych składników i tak masa jaj, skorupki i białka są istotnie statystycznie zróżnicowane pod względem wpływu hodowli kur niosek. Jaja po chodzące z ekologicznej hodowli kur były istotnie mniejsze, a ich żółtka były bardziej wy barwione.

Maria ŚMIECHOWSKA, Paulina PODGÓRNIAK
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,
Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Dodatkowe informacje