Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wanda Kudełka, Dariusz Głuszek: Ocena jakości soków jabłkowych i ich akceptacji konsumenckiej

OCENA JAKOŚCI SOKÓW JABŁKOWYCH I ICH AKCEPTACJI KONSUMENCKIEJ

Słowa kluczowe:
soki nieklarowne, produkty ekologiczne, jakość, akceptacja konsumencka.

Streszczenie:
Spożycie soków owocowych dynamicznie rośnie. Producenci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej świadomych żywieniowo konsumentów, oferują innowacyjne produkty. Celem pracy była ocena porównawcza jakości rynkowych soków jabłkowych nieklarow nych wyprodukowanych z surowców ekologicznych i konwencjonalnych oraz ich akceptacji konsumenckiej. Zakres badań obejmował ocenę wybranych wyróżników jakości fizyko chemicznej wybranych rynkowych soków, a także przeprowadzono badania akceptacji kon sumenckiej tych produktów. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że rynkowe soki jabłkowe pochodzą ce z produkcji ekologicznej były pod względem cech sensorycznych bardziej akceptowane przez konsumentów. Soki ekologiczne charakteryzowały się wyższą jakością. Zawartość eks traktu ogólnego, bezcukrowego oraz związków była wyższa w sokach ekologicznych niż konwencjonalnych. Oceniane soki, niezależnie od rodzaju, nie spełniały wymagań Kodeksu Praktyki AIJN je dynie w zakresie dopuszczalnych poziomów ekstraktu bezcukrowego.

Wanda KUDEŁKA, Dariusz GŁUSZEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Towaroznawstwa Żywności

Dodatkowe informacje