Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WODY BUTELKOWANE W DIECIE PRZEDSZKOLAKÓW

Słowa kluczowe:

wody butelkowane, dzieci, konsumpcja.

Streszczenie:

Celem badań była analiza spożycia wód butelkowanych na tle innych napojów wśród dzieci przedszkolnych. Badania przeprowadzono w przedszkolach metodą „face to face” z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu wśród 5–6-letnich dzieci. W badaniach wzięło udział 203 respondentów. Uzyskane wyniki badań wskazują na różnorodność spożywanych płynów przez dzieci przedszkolne. Wśród przedszkolaków większość deklaruje spożywanie wód mineralnych, co najczęściej kojarzone jest z zabawą lub spożywaniem posiłków. Wody mineralne dla znacznej części
respondentów są jednym z dwóch rodzajów najczęściej spożywanych płynów w domu. Większość przedszkolaków spożywa również wody smakowe. Znaczna część respondentów wskazuje słodkie napoje lub wody smakowe jako najczęściej spożywane płyny poza domem.

Anna GĄTARSKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

Dodatkowe informacje