Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZASTOSOWANIE NIEJONOWYCH SURFAKTANTÓW W PŁYNACH DO PRANIA W PRALKACH AUTOMATYCZNYCH

Słowa kluczowe:

surfaktanty nieolejowe, płyny do prania, oksyetylenowe alkohole, oksypropylenowe alkohole.

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych niejonowych surfaktantów na właściwości użytkowe płynów do prania w pralkach automatycznych. Na podstawie opracowanejreceptury wykonano próbki płynów do prania zawierające dwa rodzaje niejonowych związków powierzchniowo czynnych: oksyetylenowany alkohol laurylowy oraz oksyetylenowany i oksypropylenowany syntetyczny alkohol C9-C11. Badano wpływ zawartości obu surfaktantów, żytych w recepturze płynu w różnym stosunku wagowym, na właściwości użytkowe płynów do prania w pralkach  utomatycznych. Wyniki badań wskazują, że wzrost zawartości w recepturze związku oksypropylenowego wpływa dosyć mocno na właściwości pianotwórcze badanych płynów, co jest korzystne z punktu widzenia zastosowania w pralkach automatycznych. Jednocześnie jednak zbyt duża zawartość tego związku powoduje drastyczny spadek lepkości oraz właściwości piorących produktu. Stwierdzono, że z punktu widzenia badanych zastosowań optymalna zawartość obu badanych surfaktantów wynosi 4% Laureth-7 oraz 2% Pareth-8.

Anita BOCHO-JANISZEWSKA
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
Katedra Chemii

 

Dodatkowe informacje