Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

O NAS

Towaroznawcze Problemy Jakości (TPJ) są kwartalnikiem wydawanym przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu od roku 2004. Patronat nad wydawaniem kwartalnika objęły: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze oraz Komisja Nauk o Jakości przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim. Podstawą do przyjęcia zgłoszonych prac są recenzje wykonywane w systemie tzw. ślepej recenzji, w którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości.

Czasopismo Towaroznawcze Problemy Jakości jest indeksowane w Komputerowej Bibliograficznej Bazie Danych AGRO Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Ponadto kwartalnik jest również indeksowany w bazach: Index Copernicus oraz BazEkon.

Kwartalnik TPJ znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) a prace publikowane na jego łamach zyskują 9 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016r.)

 

 

 

Dodatkowe informacje