Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PRENUMERATA

Zamówienia na prenumeratę wraz z danymi do przesyłki oraz wystawienia faktury proszę kierować na:

Redakcja Czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Katedra Chemii
ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom

Zamówienia na prenumeratę przyjmują także:

RUCH S.A.
KOLPORTER SIECI HANDLOWE Sp. z o.o.
GARMOND PRESS S.A.

Uprzejmie informujemy, że prenumerata roczna kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości w roku 2016 będzie wynosić:
•       wersja drukowana czasopisma
100 PLN brutto (za 4 egzemplarze), 25 PLN za egzemplarz,
•       wersja elektroniczna czasopisma
60 PLN brutto (za 4 egzemplarze), 15 PLN za egzemplarz.

Prenumerata - formularz zamówienia

Dodatkowe informacje