Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Procedura recenzowania artykułów

Procedura recenzowania tekstów w kwartalniku Towaroznawcze Problemy Jakości:

 

  1. Przyjmowane przez redakcję są wyłącznie teksty przygotowane zgodnie ze "Wskazówkami dla autorów".
  2. Wstępnej merytorycznej selekcji zgłoszonych artykułów dokonują redaktorzy tematyczni danego numeru, po jego akceptacji artykuły poddawane są procedurze recenzowania.
  3. Do oceny każdego artykułu powołuje się jednego niezależnego recenzenta.
  4. Przyjmuje się model tzw. ślepej recenzji, w którym autor/autorzy artykułu i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Wybór recenzentów dokonywany jest przez Komitet Redakcyjny.
  5. Recenzja ma formę pisemną zgodnie ze wzorem recenzji i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Recenzja z pozytywnym wynikiem dopuszcza korekty zalecane przez recenzenta.
  6. Uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta oznacza przyjęcie danego artykułu do druku. W sytuacji otrzymania recenzji negatywnej artykuł jest automatycznie odrzucany.
  7. Raz w roku podaje się listę nazwisk współpracujących recenzentów do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje